24. OKT - 1. NOV 2020

PRE-KRÁSNE

 SLOVENSKO

9 D /

MODLITBY ZA SVOJ KRAJ

KEDY /

24. Okt - 1. Nov

2020

18:00

KDE /

O ZJEDNOTENÍ /

   O 18:00 (alebo podľa času, ktorý vám vyhovuje) sa chceme opäť zjednotiť-povzbudiť v modlitbách za kraj, v ktorom sa nachádzame.
 

      Od 24.10. do 1.11.2020.
Zastavme sa aspoň na chvíľu a postavme sa do medzery za svoj kraj!

 

Spolu, ako jedna Nevesta Kristova!

Ľudmila Trenklerová pozvánka na modlitby za kraje na Slovensku

    Poďme spolu znova ako celý národ, (každý tam, kde sme) pozdvihnúť v chvále a žehnaní Slovensko pred Boží trón!

Piesňou "Náš Pán, On je Kráľov Kráľ" a Aronovským požehnaním

(4 Mojžišova 6:22-26).

 

Žalm 133 hovorí:

"Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.

2 Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.

3 Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské. Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky. "

Povzbudzujeme vás urobiť si vlastné chvály a modlitby v tento deň a hodinu.

Dajte nám o sebe vedieť!  crescendoslovensko@gmail.com

Ľudmila Trenklerová pozvánka na Deň D modlitby na hrade Bratislava 2020
Ľudmila Trenklerová pozvánka na Deň D modlitby na hrade Bratislava 2020
Plagat_PRE-krasne_Slovensko_2020.jpg
 

INFO /

Nedeľa

6, 9, 2020

18:00 /

 Chvály a uctievanie

Žehnania a prosby za náš národ

Kontakt

Dajte nám o sebe vedieť

crescendoslovensko@gmail.com

V SPOLUPRÁCI /

PARTNER

PARTNER

 
 

© 2018 Crescendo Slovensko / crescendoslovensko@gmail.com

© 2018 design by xRmn

  • Grey Facebook Icon