top of page

DEN' - D | ZJEDNOTENIE 2019

PÔST

MODLITBY

CHVÁLY

  Už tri roky sme sa takto viacerí veriaci z celého Slovenska spojili – každý vo svojej farnosti, komunite, spoločenstve či v domácnostiach. Na Bratislavskom hrade sme sa stretli zástupcovia rôznych sfér spoločnosti, kde sme sa v duchu zjdenotili s celým Slovenskom. Povzbudzujeme Vás urobiť v tento deň svoje vlastné stretnutie - v cirkvi, doma alebo v prírode a len sa na chvíľu zastaviť pri práci, na ceste autom, či pri varení. :)
  Budeme sa postiť, modliť a presne o 18:00 hodine urobíme pre nášho Kráľa, Pána Ježiša “hostinu” - chvály a uctievanie, pri ktorých budme prednášať aj svoje žehnania a prosby za náš národ. V jednote je sila a tak Vás s láskou povzbudzujeme začať piesňou, ktorá vznikla pre tento deň.
 
Zjednoťme sa - ako jeden hlas, jedna nevesta!

  2 Kronická 7:14 - 16 (Roháčkov preklad):   “.....a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem. Tedy teraz budú moje oči otvorené a moje uši pripravené počuť modlitbu z tohoto miesta. A tak teraz som si vyvolil a posvätil som tento dom, aby tam bolo moje meno až na veky, a moje oči a moje srdce tam budú po všetky dni.”

viac

INFO /

Nedeľa

8, 9, 2019

18:00 /

 Chvály a uctievanie

Žehnania a prosby za náš národ

Kontakt

Dajte nám o sebe vedieť

harmonogram
bottom of page