top of page

29. - 30. AUG 2019

CRESCENDO konferencia

2 DNI /

SLOVENSKÉ STUDNE - NÁVRAT K ZDROJU

Ďakujeme!

KEDY /

29.- 30. Aug

2019

KDE /

 On je toho hoden.

viac
Crescendo Slovensko

ORGANIZÁTOR

Crescendo Slovensko

Crescendo Slovensko je hnutie modlitebníkov a chváličov, ktoré spája generácie a denominácie v modlitbe a pôste za Cirkev na Slovensku.

KVM

PARTNER

KVM

OZ  KRESŤANIA V MESTE

je inkluzívna platforma, ktorá združuje cirkevné zbory a spoločenstvá štátom registrovaných cirkví, ako aj kresťanské mimovládne organizácie v  Bratislave.

kde
bottom of page