top of page

CRESCENDO KONFERENCIA 2019

SLOVENSKÉ STUDNE

NÁVRAT K ZDROJU

 V decembri minulého kalendárneho roka počas modlitieb a pôstu za Crescendo sme prijali niekoľko snov a slov ohľadom smerovania celého Crescenda.

   Jedno z nich bolo z Jer 6,7:

  „Ako zo studne vyviera voda, tak z neho vyviera zloba. Ozýva sa v ňom násilie a útlak, pred sebou mám stále chorobu a ranu.“

   Veríme, že je čas, aby sme začali čistiť slovenské studne, aby znova mohli začať prúdiť prúdy živej vody v každej obci, meste, regióne na Slovensku.

 Posledný rok sme s Crescendom chodili po rôznych mestách na Slovensku, či už cez Premena tour alebo keď nás ako Crescendo pozvali urobiť Dávidov stánok.

A skoro v každom meste sa opakovali 2 veci, na ktoré sme narážali - hriechy komunizmu a hriechy proti židovskému národu. Tak sme prijali spolu s Crescendo tímom, že chceme začať o tom hovoriť viac, lebo nie každý si uvedomuje, že ešte stále sú nad Slovenskom tieto mocnosti, ktoré nás ovplyvňujú. Vidíme to ako niektoré z koreňov, ktoré spôsobujú, že nám niektoré veci, či už v Cirkvi alebo v mestách nefungujú.

 

   Chceme ísť hlbšie do slova z Gn 26, 18:

  „Izák znova vykopal studne vyhĺbené ešte za čias jeho otca Abraháma, ktoré po Abrahámovej smrti Filištínci zasypali. Pomenoval ich rovnako ako jeho otec."

 

   Chceme začať čistiť slovenské studne práve z tejto špiny komunizmu a hriechov proti žiodvskému národu. Budeme hovoriť o tom ako nás vidí Pán ako národ a nanovo si pripomenieme, že je to zodpovednosť ľudí v Božom kráľovstve bojovať za obce, mestá, regióny, našu krajinu, aby prosperovali, aby ľudia na Slovensku mohli žiť s Pánom. Je to nielen zodpovednosť, ale aj výsada, ktorú nám Pán Boh dáva postaviť sa do medzery za naše mestá a krajinu. Takisto budeme mať na konferencii niektorých slovenských lídrov a ich “ovečky”, ktorých budeme interviewovať, aby sme videli ich pohľad na veci, a aby sme uvoľňovali zdravú kultúru, kultúru Božieho kráľovstva medzi lídrami a ovečkami, medzi apoštolmi a prorokmi, atď

Od 1. júla začíname  šnúru modlitieb a pôstu za Crescendo konferenciu. Môžte sa k nám pridať Pôsty a modlitby za Crescendo konferenciu .

HLAVNÉ TÉMY /

viac

HLAVNÉ TÉMY /

Židovská otázka

Otázka komunizmu

Slovenské studne

Slovenská identita

harmonogram
bottom of page