top of page

CRESCENDO SPOLUPRÁCA

timothy kapela
KAPELA TIMOTHY

je slovenská worshipová kapela,

ktorá je súčasťou služby

Mládež pre Krista Slovensko

a domácou kapelou najväčšieho slovenského open-air festivalu Campfest

Den D
Deň D

 

je deň modlitieb a chvál 

na Bratislavskom hrade. Koncert sa nazýva tiež Koncert pre-krásne Slovensko.

Narrodne modlitebne ranajky
NMR

 

Cieľom Národných modlitebných raňajok je postaviť sa za národ ako jeden Boží ľud.

Ako zástupcovia národa a Cirkvi na Slovensku chceme volať k Bohu, pýtať si požehnanie a milosť na cestu, po ktorej ako národ ideme.

TWC skola
TWC škola

je kresťanská naddenominačná škola plná chvál, modlitieb, vyučovania Božieho Slova

a kreativity v oblasti maľby a tanca. 

OZ KRESŤANIA V MESTE
kvm Krestania v meste

je inkluzívna platforma, ktorá združuje cirkevné zbory a spoločenstvá štátom registrovaných cirkví, ako aj kresťanské mimovládne organizácie v  Bratislave.

elaion
ELAION

 

Modlitebný dom Elaion je miesto, kde sa schádzajú kresťania z rozličných zborov, aby sa prihovárali za hlavné mesto, za Slovensko alebo za iné národy podľa aktuálnych potrieb.

viac
bottom of page