8. SEP 2019

DEN' - D

zjednotenie

1 DEN' /

PÔST, MODLITBY A CHVÁLY

KEDY /

08. Aug

2019

KDE /

O ZJEDNOTENÍ /

  Kráľovná Ester riskovala svoj život, aby zachránila svoj národ. avšak skôr, ako by nastala záchrana, skôr ako Ester predstúpila pred kráľa, zvolala celý národ k pôstu a modlitbám. opakovane pre kráľa usporiadala hostinu, kde vyjadrila svoju prosbu a kde kráľ jasne uvidel, kto chce izraelský národ zničiť a sám nepriateľa odstránil.

  Veríme, že ako slovenská nevesta kristova, môžeme podobným spôsobom zaujať postoj “esterovskej cirkvy.” ako?

Pozývame Vás pridať sa k celonárodnému dňu pôstu, modlitieb a chvál

 

PARTNER

Crescendo Slovensko je hnutie modlitebníkov a chváličov, ktoré spája generácie a denominácie v modlitbe a pôste za Cirkev na Slovensku.

KVM

PARTNER

KVM_LOGO_3.png

OZ  KRESŤANIA V MESTE

je inkluzívna platforma, ktorá združuje cirkevné zbory a spoločenstvá štátom registrovaných cirkví, ako aj kresťanské mimovládne organizácie v  Bratislave.