top of page

14. - 20. JÚL 2024

CRESCENDO zvolanie

7 DNÍ /

OTVORME BRÁNY KRÁĽOVI

KEDY /

14.- 20. júl
2024

KDE /

O CRESCENDO ZVOLANÍ /

Otvorme brány Kráľovi

Zvolávame:
modlitebníkov, chváličov, hudobníkov, tanečníkov a lídrov otvoriť brány nášmu Kráľovi.

Požiadaj odo mňa a dám Ti...  Žalm 2, 8

Veríme, že:
Pán Boh nás povoláva a zmocňuje, aby sme mohli odvážne a odhodlane stáť 
v modlitbách za svoje mesto, región, národ a ľud Izraela uctievaním Jeho prítomnosti.

Chceme spoločne:
Hostia:
OneEleven Global
Timothy
Marana Tha KE (Veronika Haluzová)
AC Košice (Peter Jurík ml.)
Jozef Janitz  (hebrejské chvály)
a ďalší...

-    hľadieť na Jeho krásu
-    uctievať Ho, modliť sa
-    čerpať inšpiráciu z Božieho Slova
-    zažiť Dávidov stánok
-    modliť sa za mesto Košice
-    zažiť Transformation Night s Timothy
-    koučing v modlitbe a chvále (viď prihláška)

Neváhaj, príď darovať seba a svoj čas Bohu!


Ak máš na srdci podporiť Crescendo zvolanie, môžeš tak urobiť cez QR kód alebo PayPal na  stránke Podpora.
 

viac
temy

TÉMY /

Nedeľa

18:00

14. 7.

Otvorme brány Kráľovi /

Na zemi ako v nebi /

Pondelok

18:00

15. 7.

Hodnoty domu modlitby /

Brána k srdcu /

Utorok

18:00

16. 7.

Harfa a čaša /

Brána k prebudeniu /

Streda

18:00

17. 7.

Identita spievajúcej Nevesty /

Brána k prielomu /

Štvrtok

18:00

18. 7.

Od chvály a modlitby k misii /

Brána k slobode /

Piatok

18:00

19. 7.

Vštepení do Olivy / Peter Švec /

Zmierenie /

Sobota

10:00

20. 7.

Brána k jednote /

Dávidov stánok za Košice /

Evanjelium v uliciach /

Transformation Night

18:00 / Dolná brána

20. 7.  / sobota

Kralovi.jpg
Brany.jpg
Otvorme
kde
bottom of page