6. SEP 2020

PRE-KRÁSNE

 SLOVENSKO

1 DEN' /

CELOSLOVENSKÝ DEN' ŽEHNANIA

KEDY /

06. Sept

2020

18:00

KDE /

O ZJEDNOTENÍ /

    Poďme spolu znova ako celý národ, (každý tam, kde sme) pozdvihnúť

v chvále a žehnaní Slovensko pred Boží trón!

Piesňou náš Pán On je Kráľov Kráľ a Aronovským požehnaním

(4 Mojžišova 6:22-26).

 

Žalm 133 hovorí:

"Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.

2 Je to sťa vzácny olej na hlave, čo steká na bradu, na Áronovu bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.

3 Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské. Tam Pán udeľuje požehnanie a život naveky. "

Povzbudzujeme vás urobiť si vlastné chvály a modlitby v tento deň a hodinu.

Dajte nám o sebe vedieť!  crescendoslovensko@gmail.com

Ľudmila Trenklerová pozvánka na Deň D modlitby na hrade Bratislava 2020
Ľudmila Trenklerová pozvánka na Deň D modlitby na hrade Bratislava 2020
Plagat_PRE-krasne_Slovensko_2020.jpg
 

INFO /

Nedeľa

6, 9, 2020

18:00 /

 Chvály a uctievanie

Žehnania a prosby za náš národ

Kontakt

Dajte nám o sebe vedieť

crescendoslovensko@gmail.com

V SPOLUPRÁCI /

PARTNER

PARTNER

 
 

© 2018 Crescendo Slovensko / crescendoslovensko@gmail.com

© 2018 design by xRmn

  • Grey Facebook Icon