top of page

14. - 20. JÚL 2024

CRESCENDO zvolanie

7 DNÍ /

OTVORME BRÁNY KRÁĽOVI

KEDY /

14.- 20. júl
2024

KDE /

O CRESCENDO ZVOLANÍ /

Otvorme brány Kráľovi

Srdečne Ťa pozývame na Crescendo zvolanie, ktoré je zamerané na vystrojenie modlitebníkov, chváličov, hudobníkov, tanečníkov a lídrov. Veríme, že Pán Boh nás chce povolať a zmocniť, aby sme sa vedeli postaviť do medzery za svoje mesto, región, národ a ľud Izraela uctením si Jeho prítomnosti.

Spoločné hľadenie na Jeho krásu, vyučovanie, workshopy, večery modlitieb a chvál, Dávidov stánok, šabatný večer a Premena Tour s kapelou Timothy - to všetko je pripravené pre to, aby sme mohli otvoriť brány svojmu Kráľovi tam, kde nás postaví. Zvolaním nás budú sprevádzať hostia z OneEleven Global a tiež viacerí slovenskí lídri. Neváhaj a príď! Tešíme sa, ako budeme spolu s Tebou stáť pred Pánom.

 

Príď stráviť oddelený čas s Bohom a zároveň s nami spoločne!


Ak máš na srdci podporiť Crescendo zvolanie, môžeš tak urobiť cez QR kód alebo PayPal na  stránke Podpora.
 

Kralovi.jpg
Brany.jpg
Otvorme
viac
kde
bottom of page